9+1 Πολιτικές Προτεραιότητες

για Κύπρο και Ευρώπη

Στο Volt οικοδομούμε ένα μέλλον στη βάση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προτύπων, με τα ψηλότερα επίπεδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου όλες και όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να πετύχουν.

Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις, και να ξεκλειδώσουμε την προοπτική και τις δυνατότητες μιας ενωμένης, ισχυρής και δημοκρατικής Ευρώπης.

+1 Ενωμένη Κύπρος

Το καθεστώς της διαίρεσης και της στρατιωτικοποίησης της Κύπρου πρέπει να τερματιστεί. Με τη δράση και τις προτάσεις μας φιλοδοξούμε να σταθούμε μαζί με όλους τους Κύπριους, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας, που δεν αποδέχονται τη διαίρεση και οραματίζονται ένα ειρηνικό και ελπιδοφόρο μέλλον: μια ενωμένη Κύπρο, σε μια ενωμένη Ευρώπη.

Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, και σύμφωνα με όλες τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις μέχρι τώρα διαδικασίες των συνομιλιών.

Υποστηρίζουμε την ανασύσταση του δικοινοτικού χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υιοθέτηση αποτελεσματικών και ουσιαστικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη διάνοιξη περισσότερων σημείων διέλευσης από και προς τις δύο περιοχές, και γενικά την κοινωνική και πολιτική συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του νησιού.

1. Ενωμένη Ευρώπη

Μόνο με συνεργασία και ενότητα δυνάμεων μπορούν οι Ευρωπαίοι να υπερασπιστούν τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της ελεύθερης οικονομίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Για να πετύχουμε αυτή την ενότητα, πρέπει να τολμήσουμε το βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής Ένωσης, με ηγέτες εκλεγμένους από τους ευρωπαίους πολίτες, και ομοσπονδιακά Υπουργεία που να διαχειρίζονται ένα ενιαίο προϋπολογισμό.

Η μεταρρύθμιση και η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης θα της επιτρέψει να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα όλων των πολιτών, και θα τη θωρακίσει απέναντι στα φαινόμενα του εθνικισμού και της μονομέρειας.

2. Αναπτυξιακή καινοτομία

Θεωρούμε πως απαιτείται αποφασιστική δράση για να διασφαλιστεί το οικονομικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή.

Ζητούμε να διπλασιαστούν οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη· ένα τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο, τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, όσο και την επίβλεψή της.

Για να μην μείνει κανείς πίσω, η οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη θα πρέπει να ξεκινήσει από τις περιοχές με τις περισσότερες προκλήσεις, μέσω της ανάπτυξης υποδομών στην ενέργεια και τις μεταφορές.

Σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες για την επιχειρηματικότητα, με δημιουργία διαδικτυακών One-Stop-Shop που θα επιτρέπουν τη σύσταση επιχείρησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρέχοντας παράλληλα την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση των εργαζόμενων, σε συμφωνία με αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES).

3. Ανασυγκρότηση της Εκπαίδευσης

Η δημόσια εκπαίδευση αποτυγχάνει να προετοιμάσει τους νέους πολίτες για τον πολύπλοκο και απαιτητικό κόσμο που βρίσκεται μπροστά τους.

Θέλουμε να αναθεωρήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, χτίζοντας ψηφιακές και προγραμματιστικές δεξιότητες από το δημοτικό σχολείο, και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες για τη δια βίου μάθηση των πολιτών γενικότερα.

Η Κύπρος και η Ευρώπη χρειάζονται υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες, και τα σχολεία θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυλώνα της ισορροπημένης και διαλεκτικής δημόσιας σφαίρας που πρέπει να οικοδομήσουμε.

Σημαντικός στόχος είναι και η επέκταση του Erasmus+, περιλαμβάνοντας όλο και περισσότερα πανεπιστήμια, καθώς και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Μέσης εκπαίδευσης και των Επαγγελματικών Σχολών.

4. Οικολογική Κρίση

Η κλιματική κρίση είναι μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα. Θα απαιτηθούν δραστικές ενέργειες και τεράστιες επενδύσεις για να μετριαστούν κάπως οι επιπτώσεις της.

Πρέπει να κατευθύνουμε τις βιομηχανίες μας προς τη βιώσιμη και ανανεώσιμη παραγωγή. Υποστηρίζουμε την επιβολή φόρου στον άνθρακα και στα πλαστικά, καθώς και τις κυρωτικές πολιτικές απέναντι στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και τα προϊόντα μιας χρήσης.

Φιλοδοξούμε, επίσης, να τερματίσουμε τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να χρηματοδοτήσει έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και συστήματα μεταφορών σε όλη την ΕΕ.

Η βιωσιμότητα ξεκινά από το σπίτι! Γι’ αυτό θα προωθήσουμε παράλληλα την ανάπτυξη της μικρογεωργικής παραγωγής στις πόλεις και τις κοινότητες, η οποία θα αποφέρει διπλό όφελος, τόσο από την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, όσο και της βιοποικιλότητας.

5. Δικαιοσύνη και ισότητα

Για να παραμείνει ισχυρή, η Ευρώπη πρέπει να παρέχει σε όλους τους πολίτες της την ευκαιρία να συμμετέχουν ουσιαστικά, χωρίς να μένει καμιά και κανένας πίσω.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το θεσμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη, να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και να εκπονήσουμε σχέδια για μια οικονομικά προσιτή στέγαση.

Οι καταστροφές ως αποτέλεσμα των οικονομικών κρίσεων, αλλά και οι τεχνολογικές επαναστάσεις, όπως η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο προσκήνιο, απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Με τις ενέργειές μας φιλοδοξούμε να διπλασιάσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας όταν οι παραδοσιακές βιομηχανίες αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Για δεκαετίες, η φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιριών υπονομεύει τη χρηματοδότηση και τις δυνατότητες των δημόσιων υπηρεσιών. Το Volt προτείνει τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ελάχιστου εταιρικού φόρου της τάξης του 15%, ώστε να καταβάλλεται ένα δίκαιο μερίδιο που θα επιτρέψει με τη σειρά του μια ουσιαστική ανακατανομή του πλούτου.

Γενικότερα, θέλουμε να ενισχύσουμε τις πολιτικές που αποσκοπούν στα ίσα δικαιώματα για όλους, και θα εργαστούμε για να γκρεμιστούν όλα τα «αόρατα τείχη» που ορθώνονται απέναντι στους μη προνομιούχους συμπολίτες μας.

6. Εργασία και ένταξη

Για να διαπρέψουν στον κόσμο που έρχεται, τα Ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναπτύξουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες των πολιτών τους.

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης, με τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας.

Θέλουμε να θεσμοθετήσουμε τα δικαιώματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στις διαδικτυακές πλατφόρμες ("gig economy"), και να προτείνουμε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις.

Με απλοποιημένους μηχανισμούς για την απόκτηση θεωρήσεων εργασίας (visa) για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και προσωρινών θεωρήσεων που είναι επωφελείς τόσο για την ΕΕ όσο και για τη χώρα προέλευσης, η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό προορισμό για τους ανθρώπους με γνώσεις, δεξιότητες και ταλέντα.

Οφείλουμε παράλληλα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι πρόσφυγες και οι αιτούντες ασύλου να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό από την πρώτη μέρα, παρέχοντάς τους μαθήματα γλωσσών, και βελτιώνοντας τα συστήματα αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους.

7. Το σώμα σου, σου ανήκει

Υποστηρίζουμε τη νομιμοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και τη διασφάλιση της ύπαρξης ασφαλών χώρων εργασίας. Οι εργαζόμενοι του σεξ πρέπει να λαμβάνουν ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες θεσμικές προστασίες.

Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θα τερματίσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια, εφόσον δεν βλάπτεται η ασφάλεια των άλλων. Για αυτό, παράλληλα με την ιατρική φροντίδα, πρέπει να διατίθεται ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης.

Οι γυναίκες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αντισυλληπτικά μέσα, χωρίς εμπόδια στο χάπι της επόμενης ημέρας, καθώς και σε μέτρα αποβολής μέχρι το δεύτερο τρίμηνο.

Στοχεύουμε στη νομιμοποίηση των αλτρουιστικών συμφωνιών παρένθετης μητρότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν διευκολύνεται η δράση κυκλωμάτων μαύρης αγοράς.

8. Δικαιοσύνη και δικαστικό σύστημα

Διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά, τα ιδιωτικά συμφέροντα που υπαγορεύουν την κρατική πολιτική, το έγκλημα του «λευκού κολάρου», και την εταιρική φοροδιαφυγή.

Με τις προτάσεις μας στοχεύουμε να αναθεωρήσουμε και να βελτιώσουμε το δικαστικό σύστημα, να οργανώσουμε δράσεις ενάντια στο εταιρικό και οικονομικό έγκλημα, και να προωθήσουμε πολιτικές που ρυθμίζουν, προστατεύουν και ενθαρρύνουν σχετικές καταγγελίες (whistleblowing).

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διασφάλιση ότι τα κέρδη φορολογούνται στην περιοχή όπου παράγονται. Επιπλέον, οι πολυεθνικές διαδικτυακές εταιρείες πρέπει να φορολογούνται για την «ψηφιακή τους παρουσία» και την αξία που παράγουν σε μια χώρα.

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την επέκταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και τα ηθικά πρότυπα.

9. Εξωτερικές σχέσεις

Στα πλαίσια της ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, πιστεύουμε πως η εξωτερική πολιτική των κρατών μελών πρέπει σταδιακά να καταστεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) οφείλει να ενισχυθεί, και οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο να μετατραπούν σε πρεσβείες της.

Μια ισχυρή Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες της. Η προστασία των πολιτών, της επικράτειας και των αξιών μας είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ χρειάζεται ένα κοινό αμυντικό σύστημα και μια ολοκληρωμένη αμυντική δύναμη υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απαιτείται μια ενοποιημένη πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών από χώρες εκτός της Ένωσης. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να μεταρρυθμιστεί και πρέπει να καθοριστεί ένα σύστημα βέλτιστης εγκατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών (για παράδειγμα με βάση τον πληθυσμό, την πυκνότητα του πληθυσμού, τον πλούτο, την ηλικία και την ανάπτυξη).

Το νέο αυτό σύστημα διαχείρισης και εγκατάστασης θα πρέπει να προβλέπει κυρώσεις για τις χώρες που δεν το τηρούν. Οι νομικές οδοί προς την Ευρώπη πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ροές προσφύγων και αιτητών ασύλου.