Πράσινη Μετάβαση

Στεγαστική Πολιτική

Το Βολτ έχει ως βασικούς στόχους την αύξηση των διαθέσιμων οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές αγοράς και ενοικίασης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης καθώς και την εκπόνηση πλάνου διατήρησης της προσφοράς μεσοπρόθεσμα σε επίπεδα κάλυψης της εκτιμώμενης ζήτησης και των αναγκών στέγασης,

To Volt έχει ταχθεί στον αγώνα για μετριασμό της κλιματικής κρίσης και στην προσπάθεια να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες που της αναλογούν. Μέσα από το πολιτικό του πρόγραμμα το Volt προτείνει δεκάδες πολιτικές που μπορούν να δώσουν νέα πνοή στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εργασιακά Δικαιώματα

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έχει μεταμορφώσει σημαντικά το εργασιακό τοπίο. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, οι νέου τύπου εργασιακές σχέσεις και η άνιση ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δημιουργήσει σειρά σύγχρονων εργασιακών ζητημάτων, όπως η άνιση κατανομή των κερδών ανάπτυξης, εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων και μοντέρνες μορφές εκμεταλλευσης. Αυτές οι ανισότητες υπονομεύουν την ευημερία των εργαζομένων και εμποδίζουν τη δημιουργία ενός συνεκτικού κοινωνικού ιστού.

Η καταφανής απουσία επαρκών ευρωπαϊκών μηχανισμών κοινωνικής συνοχής επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, αποτρέποντας τη συγκέντρωση πόρων και προσπαθειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Κατά συνέπεια, η φτώχεια συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά ποσοστά, αμαυρώνοντας τη φήμη της ΕΕ ως προπύργιο ευημερίας και ισότητας.

Καμιά και κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω, ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους. Κάθε άτομο στη χώρα μας πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

Για να το πετύχουμε αυτό υποστηρίζουμε πολιτικές που:

  • Τερματίζουν τις ανισότητες και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος.

  • Αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης με θεσμοθετημένες πολιτικές, όπως η κοινωνική στέγαση, η πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

  • Εγγυώνται τη δωρεάν Παιδεία ανεξαίρετα, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση.

  • Υποστηρίζουν το δικαίωμα του ατόμου στο σώμα του, με εναρμονισμένους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική εργασία, και τον αξιοπρεπή τερματισμό της ζωής.

Κοινή Ευρωπαϊκή

Άμυνα

Μεταναστευτικό

Η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, του οποίου η αντιμετώπιση δεν μπορεί να εξαντλείται σε συνθήματα και κομματικές αψιμαχίες προς άγρα ψήφων.

Το Βολτ βάζει στο τραπέζι την πρόθεση για ένα κοινό σύστημα Ευρωπαϊκού ασύλου. Μόνο με τη συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών θα αντιμετωπιστεί αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα.

Οι παγκόσμιες δυνάμεις συγκρούονται μεταξύ τους και η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ, και για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να αναπτύξει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις και την απαραίτητη βιομηχανία.

Το Βολτ τάσσεται υπέρ της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκού υπουργείου άμυνας και Ευρωστρατού.

Καινοτομία

Ψηφιοποίηση

Στόχος του Βολτ είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης και του ΑΙ σε όλα τα επίπεδα.

Στην καθημερινότητα των πολιτών, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις. Αυτά προϋποθέτει τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την προσαρμογή των σχετικών νόμων και κανονισμών ώστε να επιτύχουμε την επέκταση της τεχνολογίας στην βάση των αρχών και αξιών μας.

Η καινοτομία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τόσο των εταιρειών όσο και των κυβερνήσεων στην Κύπρο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες. το κυπριακό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει την καινοτομία.

Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ιδεών και γνώσης στην κυπριακή οικονομία είναι υψίστης σημασίας για να αναζωογονηθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών.