5+1 Προκλήσεις

Το Volt έχει εντοπίσει και καθορίσει 5+1 στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, για να βελτιωθεί η ποιότητα της δημοκρατίας, της οικονομίας και της κοινωνικής προστασίας, στην Κύπρο και στην Ευρώπη συνολικά.

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στη χώρας μας είναι πρακτικά κοινοί σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, αλλά η αντιμετώπισή τους μπορεί να προσαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες.

Ο στόχος +1 αφορά την πρόταση του πανευρωπαϊκού κινήματος Volt Europa για τη μεταρρύθμιση, την ομοσπονδοποίηση και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ένωσης, και είναι ταυτόσημος σε όλα τα εθνικά προγράμματα.

1. Έξυπνο Κράτος
Η κατάρτιση και η ψηφιοποίηση είναι τα κλειδιά του 21ου αιώνα.

Η πολιτεία πρέπει να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας. Θεωρούμε σημαντικές τις πολιτικές που ενισχύουν:

 • Την ψηφιοποίηση της κρατικής λειτουργίας για τη μείωση της σπατάλης, και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

 • Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

 • Την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και προσβάσιμης σε όλους.

 • Την ανάπτυξη ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος δικαιοσύνης, με αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, και καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.

 • Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον.

 • Τις στρατηγικές επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα.

2. Οικονομική Αναγέννηση
Η καινοτομία στην οικονομική ανάπτυξη είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής προόδου.

Η Κυπριακή οικονομία, σε μια κοινή πορεία με την Ευρώπη, πρέπει να αποτελέσει το όχημα για την πρόοδο της κοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. Προτείνουμε:

 • Τη στόχευση για την ηγετική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καινοτομία και την τεχνολογία.

 • Την αντιμετώπιση της ανεργίας με καινοτόμα προγράμματα απασχόλησης.

 • Την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας, και τη διευκόλυνση σύστασης μικρών επιχειρήσεων.

 • Την οικονομική και επιχειρηματική ανοικοδόμηση των υποβαθμισμένων περιοχών.

 • Την ισχυρή ώθηση για μια κυκλική οικονομία, με εφαρμογή της ανακύκλωσης και της αέναης ανάπτυξης.

 • Την προώθηση μιας Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

 • Τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού εταιρικού φόρου.

 • Τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος, και συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

3. Κοινωνική Ισότητα
Καμιά και κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω, ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους.

Κάθε άτομο στη χώρα μας πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Για να το πετύχουμε αυτό υποστηρίζουμε πολιτικές που:

 • Τερματίζουν τις ανισότητες και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος.

 • Αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης με θεσμοθετημένες πολιτικές, όπως η κοινωνική στέγαση, η πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

 • Εγγυώνται τη δωρεάν Παιδεία ανεξαίρετα, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση.

 • Υποστηρίζουν το δικαίωμα του ατόμου στο σώμα του, με εναρμονισμένους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική εργασία, και τον αξιοπρεπή τερματισμό της ζωής.

4. Παγκόσμια Ισορροπία
Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Θέλουμε να εργαστούμε για πολιτικές που εναρμονίζονται με τους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως:

 • Η αντιμετώπιση και η αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.

  Ένα δίκαιο διεθνές εμπόριο που δεν εξουθενώνει τις χώρες παραγωγής και τον πληθυσμό τους.

 • Η βιώσιμη γεωργία και αλιεία.

 • Η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού και των τροφίμων.

 • Η προστασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας.

 • Η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη για όλες τις πλευρές.

Στον τομέα της μετανάστευσης υποστηρίζουμε:

 • Ένα νέο σύστημα που να κατανέμει δίκαια την ευθύνη της ανθρωπιστικής διαχείρισης του μεταναστευτικού, ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ.

 • Την άρση των υφιστάμενων νομικών φραγμών που στερούν το δικαίωμα των προσφύγων και των μεταναστών στην εργασία.

 • Τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προσφυγικών κρίσεων.

 • Τον τερματισμό της ανιθαγένειας στην Ευρώπη συνολικά.

5. Ενδυνάμωση του Πολίτη
Οι πολίτες πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να επηρεάζουν την πολιτική και πέρα από τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες.

Προωθούμε πολιτικές που ενισχύουν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ, καθώς και τεχνολογικά εργαλεία που να επιτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών με τρόπους που να ενισχύουν τη δημοκρατικότητα. Οι Κύπριοι και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να μπορούν:

 • Να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις μετά από πλουραλιστική και αντικειμενική ενημέρωση.

 • Να εισακούονται και να διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα σε μια διαρκή βάση.

 • Να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα μέσα σε συμμετοχικές, ανθεκτικές και πλήρως διαβουλευτικές δημοκρατίες.

+1 Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Καταφέραμε να ενώσουμε και να οικοδομήσουμε μια Ένωση που έχει εξασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία για περισσότερα από εξήντα χρόνια. Ωστόσο, έχει τις αδυναμίες της, γι' αυτό θέλουμε να την μεταρρυθμίσουμε και να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση και τα θεσμικά της όργανα. Χρειαζόμαστε:

 • Μια πιο δημοκρατική, πιο διάφανη και πιο ισχυρή Ευρώπη.

 • Μια ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή αμυντική, εξωτερική, οικονομική και κοινωνική πολιτική

 • Την αποτελεσματικότερη δράση της ΕΕ στην προώθηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

 • Την μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ώστε να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία.

Το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον.
Το Μέλλον Made in Europe