Οι αρχές μας

Σύγχρονη και Δημοκρατική Παιδεία

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η ενεργή συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επωφελής για όλες τις κοινότητες του τόπου, και αποτελεί τον βασικό καταλύτη για την επίλυση του Κυπριακού. Προσβλέπουμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και την εμβάθυνση των ενωσιακών θεσμών. Διατηρούμε μια μετριοπαθή ιδεολογική προσέγγιση και είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.

Δικοινοτισμός και Επανένωση

Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και τεχνολογικά ενήμερο εκπαιδευτικό σύστημα που θα προωθεί την κριτική σκέψη, τον ανθρωπισμό, την οικουμενικότητα και τις δημοκρατικές πεποιθήσεις, προετοιμάζοντας τους υγιώς σκεπτόμενους και ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες του αύριο. Η Παιδεία μας πρέπει να απομακρυνθεί από την ιστορική μονομέρεια, τον θρησκευτικό δογματισμό και τις εθνικιστικές εμμονές που στιγμάτισαν τις παλαιότερες γενιές και οδήγησαν τον τόπο σε περιπέτειες.

Ευρωπαϊσμός και Μετριοπάθεια

Υποστηρίζουμε την ομοσπονδιακή προοπτική και την πλήρη πολιτική ισότητα ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες του νησιού. Πιστεύουμε πως ο δικοινοτισμός είναι ένα ισχυρό θεμέλιο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης, δημοκρατίας και συνεργασίας για τη χώρα μας.

Κοσμικότητα και Οικουμενισμός

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για πλήρη διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας και για μια κοινωνική και θεσμική μεταρρύθμιση που να προάγει τον ανθρωπισμό, την ένταξη, τη συμπερίληψη και την ειρηνική συνύπαρξη, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους πολίτες ώστε να δημιουργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο και τεχνολογικά απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Επιστήμη και Πολιτισμός

Υποστηρίζουμε την ορθολογιστική οικονομική ανάπτυξη που δεν επιβαρύνει το οικοσύστημα και δεν αφήνει καμιά και κανένα πίσω. Δίνουμε έμφαση στις καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες, στη νεανική επιχειρηματικότητα, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην αναδιάρθρωση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε να καταστεί σημαντικός πυλώνας της οικονομίας.

Εκσυγχρονισμός και Κράτος Δικαίου

Στηρίζουμε τους επιστήμονες και τους καλλιτέχνες στις προσπάθειές τους να αναβαθμίσουν το επιστημονικό, ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο της χώρας μας, ως επένδυση για τις επόμενες γενιές αλλά και θεμέλιο για την ειρήνη και την ευημερία.

Ανάπτυξη και Καινοτομία

Προσβλέπουμε στον πλήρη εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό των θεσμών και των υπηρεσιών, και στην ολόπλευρη αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής και πελατειακών σχέσεων. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για διαφάνεια στις δημόσιες υποθέσεις και για τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της σχέσης κράτους και πολιτών, και γενικά αποσκοπούμε σε ένα κράτος δικαίου που να λογοδοτεί και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Ανθρώπινα και Εργασιακά Δικαιώματα

Έγνοια μας είναι να λειτουργούμε με σεβασμό στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να προωθούμε τις διατάξεις της στην κοινωνία μας, και να αγωνιζόμαστε για το αναφαίρετο δικαίωμα όλων να ζουν σε ένα πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον όπου τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα τηρούνται και εφαρμόζονται σχολαστικά.

Περιβαλλοντισμός και Αειφορία

Στοχεύουμε στην αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της φύσης και προωθώντας την αυτάρκεια του νησιού, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διακηρύξεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για πιο πράσινες πόλεις ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων σε ένα καλύτερο περιβάλλον, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα.

Η Νεολαία και οι Γυναίκες μπροστά

Πιστεύουμε ότι η νεολαία και οι γυναίκες της Κύπρου μπορούν να μας εκπροσωπούν επάξια, και να μας οδηγούν στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που χρειάζονται. Θέλουμε να αμφισβητήσουμε το πατριαρχικό μοντέλο, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, την ισοτιμία και τις ίσες ευκαιρίες, ανανεώνοντας το πολιτικό παράδειγμα στον τόπο μας.

"Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο"

- Mahatma Gandhi