Οι αξίες μας

Συνέπεια και Ευελιξία

Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και έχουν τις ίδιες ευθύνες. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε πολίτη που δέχεται, σέβεται και μπορεί να αντιπροσωπεύει τις αξίες και τις θέσεις μας. Δεν αφήνουμε χώρο στον ηγεμονισμό, τον ρατσισμό, τον σεξισμό ή άλλης μορφής διάκριση, τόσο στη δική μας πολιτική οργάνωση όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Συνεργασίες και Συμμαχίες

Οι αξίες μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Εντούτοις οι προτεραιότητες και οι θέσεις μας στα διάφορα ζητήματα αποτελούν ένα σύνολο πεποιθήσεων και απόψεων που μπορούμε να συζητούμε, να επεκτείνουμε και να προσαρμόζουμε ανάλογα.

Δικαιοσύνη και Συμπερίληψη

Βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να βελτιωθεί το πολιτικό σύστημα και θα συνεργαστούμε με μεμονωμένα άτομα, ομάδες πολιτών, κινήσεις και κόμματα με τα οποία διαπιστώνουμε συγκλίσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας μας και της Ευρώπης.

Όραμα και Φιλοδοξία

Έχουμε ένα σαφές όραμα για το μέλλον: για ένα ενωμένο νησί της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε η πολιτική δύναμη που θα αποτελέσει τον καταλύτη για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η κοινωνίας μας.

Προσήλωση στον στόχο

Θεωρούμε όλους τους στόχους μας σημαντικούς και κρινόμαστε από την επιτυχία ή την αποτυχία μας να τους υλοποιήσουμε.

Επιστημοσύνη και Τεχνολογική Αναβάθμιση

Λειτουργούμε με τρόπο ώστε όλοι εντός και εκτός του κόμματός μας να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγξουν τις ενέργειές μας. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε.

Ειρήνη και Δημοκρατία

Ενθαρρύνουμε τη χρήση της επιστήμης και τη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, προς όφελος του περιβάλλοντος, των πολιτών, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας.

Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση

Υποστηρίζουμε τα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αγωνιζόμαστε για τη διαφάνεια, τον πλουραλισμό, και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας ειρήνης και αφοπλισμού.

Παραγωγικότητα και Πραγματισμός

Είμαστε προσανατολισμένοι στο τελικό αποτέλεσμα, και ως εκ τούτου στοχεύουμε να παράγουμε πολιτικές στη βάση του ορθολογισμού, της βέλτιστης παραγωγικότητας και του πραγματισμού.

Αλτρουισμός και Κοινωνική Πρόνοια

Ενώ φροντίζουμε για την ατομική ευημερία, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το γενικότερο καλό, και που ενισχύουν τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ένταξης.

Κάνε την φωνή σου να ακουστεί, άλλαξε την Ευρώπη προς το καλύτερο