Akamas’ta Çevre Suçu

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

11/17/20231 min oku

Volt Kıbrıs olarak Natura2000 mevzuatının her türlü ulusal mevzuat veya kararın üstünde olduğunu çok iyi bilen hükümetin toleransı ve suç ortaklığıyla işlenen çevre suçunu kınıyoruz.

Operasyonların derhal askıya alınmasını, halihazırda meydana gelen çevresel zararların belirlenmesini ve onarılmasını ve Akamas Ulusal Orman Parkı Sürdürülebilir Kalkınma Planı’nın tamamen yeniden değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanmasını talep eden BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Cyprus Natural Coastline (Doğal Kıyıları Koruma Girişimi) ve Cyprus Wildlife Society (Kıbrıs Yaban Hayatı Derneği) kuruluşlarının uzmanlarıyla tam bir görüş birliği içerisindeyiz.

Akamas'ın koruyucusu olarak hareket etmesi gereken hükümet organlarının tutumu karşısında şaşkınlık ve endişe içerisindeyiz, ve Bakan’ın 2013'te çevre örgütleri tarafından kaydedilen bölgedeki ihlallere herhangi bir atıfta bulunmaksızın yalnızca inşaat işlerinin uygulanmasındaki gecikmelere değinmesine anlam veremiyoruz.

Volt Kıbrıs, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi halkın refahını ve bu ülkedeki geleceğini bizzat ilgilendiren konuların müzakere konusu edilemesine karşıdır!