Değerlerimiz

Tutarlılık ve Esneklik
Ortaklıklar ve ittifaklar

Değerlerimiz tartışılamaz. Ancak çeşitli konulardaki önceliklerimiz ve pozisyonlarımız üzerlerinde tartışabileceğimiz, genişletebileceğimiz ve buna göre yeniden düzenleyebileceğimiz bir görüşler dizimiz mevcuttur.

Siyasi sistemin iyileştirilmesine yardımcı olmak için buradayız ve ülkemizin ve Avrupa'nın temel meseleleri konusunda ortak görüşte olduğumuz bireyler, sivil toplum örgütleri, hareketler ve partilerle çalışacağız.

Vizyonumuz

Gelecek için net bir vizyonumuz var: Birleşik ve güçlü bir Avrupa'da, birleşik bir refah ve sosyal adalet adası. Amacımız, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu büyük değişimlerin katalizörü olacak olan bir siyasi güç olmaktır.

Hedefe bağlılık

Tüm hedeflerimizin önemli olduğunu düşünüyoruz ve onlara ulaşmadaki başarımız veya başarısızlığımızla değerlendiriliriz.

Tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir, eşit haklara sahiptir ve eşit sorumluluklara sahiptir. Değerlerimizi ve pozisyonlarımızı kabul eden, saygı duyan ve temsil edebilen her vatandaşa açığız. Hem kendi siyasi örgütümüzde hem de genel olarak toplumda hegemonyacılığa, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe veya başka hiçbir türlü ayrımcılığa yer yoktur.

Adalet ve Katılımcılık
Bilim ve Teknolojik Gelişme

Partimizin içindeki ve dışındaki herkesin eylemlerimizi izleyebileceği ve denetleyebileceği bir şekilde çalışıyoruz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz.

Barış ve Demokrasi

Çevrenin, vatandaşların, girişimciliğin ve üretkenliğin yararına insan faaliyetinin her alanında bilimin kullanılmasını ve sürekli teknolojik ilerlemeyi teşvik ediyoruz.

Şeffaflık ve İyi Yönetişim

Demokrasiyi ve insan haklarını destekliyoruz ve küresel barış ve silahsızlanma ortamında şeffaflık, çoğulculuk ve herkes için eşit fırsatlar için çalışıyoruz.

Fedakarlık ve Sosyal Refah

Bireysel refahı önemserken, çoğunluğa fayda eden, sosyal refah ve kapsayıcılığı güçlendiren konulara özellikle önem veriyoruz.

Sonuç odaklıyız ve bu nedenle rasyonellik, optimal verimlilik ve pragmatizm temelinde politikalar üretmeyi hedefliyoruz.

Verimlilik ve Pragmatizm

Sesini duyur, kıtayı daha iyiye doğru değiştir