Prensiplerimiz

Çağdaş ve Demokratik Eğitim

Temel prensibimiz, ülkemizin iki toplumu olan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun kabul edilebilir siyasi çözümüdür. Ancak Kıbrıs'ta barış siyasi çözümle sınırlı değildir. Karşılıklı anlayış, empati ve geçmiş hatalardan dersler çıkarılmasının temellerini atmak için çok şey yapılabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir, barış içinde bir arada yaşama hedefi, her türlü eylemimize yön verecektir.

Barış ve Yeniden Birleşme

Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne aktif katılımının ülkedeki tüm toplumlar için faydalı olduğuna ve Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Avrupa entegrasyonunu ve AB kurumlarının kökleşmesini hedefliyoruz. Ilımlı bir ideolojik yaklaşımı sürdürüyoruz ve totaliterizmin her türlüsüne karşı çıkıyoruz.

Avrupalılık ve Ilımlılık

Eleştirel düşünmeyi, hümanizmi, evrenselliği ve demokratik inançları teşvik eden, yarının sağlıklı düşünen ve aktif Avrupalı vatandaşlarını hazırlayan etkili ve teknolojik açıdan bilinçli bir eğitim sistemine ihtiyacımız var.

Laiklik ve Evrensellik

Kilise ve Devletin tamamen ayrılmasına ve hümanizmi, kapsayıcılığı, entegrasyonu ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik eden, vatandaşları küreselleşmiş ve teknolojik açıdan zorlu bir ekonomik ortamda üretmeye hazırlayan sosyal ve kurumsal bir reforma duyulan ihtiyacın farkındayız.

Bilim ve Kültür

Kurumların ve hizmetlerin tam demokratikleşmesini ve modernizasyonunu ve yolsuzluk ve kayırmacılık olgularına kapsamlı bir yanıt verilmesini hedefliyoruz. Kamu işlerinde şeffaflığa ve devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkinin teknolojik ve dijital olarak geliştirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz ve genel olarak hesap verebilir ve sorumlu bir hukukun üstünlüğünü hedefliyoruz.

Modernizasyon ve Hukukun Üstünlüğü

Ekosisteme yük getirmeyen, kimseyi geride bırakmayan rasyonel ekonomik büyümeyi destekliyoruz. Yenilikçiliğe, gençlik girişimciliğine, turizm sektörünün iyileştirilmesine ve tarım-gıda üretiminin ekonominin önemli bir dayanağı haline getirilmesi için yeniden yapılandırılmasına önem veriyoruz.

Geliştirme ve Yenilik

Bilim adamlarının ve sanatçıların, gelecek nesillere yatırım, barış ve refahın temeli olarak ülkemizin bilimsel, akademik, teknolojik, ticari ve kültürel düzeyini yükseltme çabalarına destek veriyoruz.

İnsan ve Çalışma Hakları

Amacımız, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne saygı göstererek faaliyet göstermek, hükümlerini toplumumuzda yaygınlaştırmak ve herkesin, insan ve çalışma haklarına titizlikle saygı gösterildiği ve uygulandığı bir siyasi ve sosyal ortamda yaşamanın vazgeçilmez hakkı için çabalamaktır.

Çevrecilik ve Sürdürülebilirlik

BM ve Avrupa Birliği'nin politika ve beyanlarına uygun olarak doğanın korunmasını dikkate alarak ve adanın kendi kendine yeterliliğini teşvik eden sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğinin 21. yüzyılın en büyük tehdidi olduğu günümüzde, kent sakinlerinin sağlığını daha iyi bir ortamda sağlamak için daha yeşil şehirler için güçlerimizi birleştiriyoruz.

Kapsayıcılık

Siyasi kararların kapsayıcı temsil organları tarafından alınmasını destekliyoruz ve gerekli siyasi ve sosyal değişikliklerin yalnızca eylemlerimizi yönlendiren ilkelere dayalı olarak sosyal grupların aktif temsili yoluyla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

"Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun"

- Mahatma Gandhi