Biz Kimiz

Avrupalılar olarak birlikte çalışarak ve birlik içinde hareket ederek ortak zorluklarımızı daha iyi çözebiliriz.

Geleneksel partiler artık sınırlarına ulaştı. Popülizm ve modası geçmiş siyasetle yüzleşmek için tüm pragmatik ve ilerici Avrupalılar için ortak bir siyasi alana ihtiyacımız var.

İlk Pan-Avrupa partisi olan VOLT'un yaratılma nedeni budur.

Çabamız insanları politikaları değiştirmeye ve Avrupa'nın potansiyelini ortaya çıkarmaya teşvik etmektir.

Tüm Avrupa'yı ilgilendiren sorunların çözümü için gerekli soru başlıklarını gündeme getiriyor, gerçekçi önerilerde bulunuyoruz. Volt, aktif olduğumuz 30'dan fazla ülkede vatandaşları kendi şehirlerinde, ülkelerinde ve tüm Avrupa'da politikaları yeniden düşünmeye ve şekillendirmeye teşvik ediyor.

Biz Pan-Avrupalı, Pragmatik ve İlerici bir hareketiz. Çeşitliliği teşvik ediyoruz ve aynı zamanda ortak hedeflerimiz ve değerlerimiz sebebiyle bir araya geliyoruz

#GelecekMadeInEurope

Birleşik bir Avrupa içerisinde Birleşik bir Kıbrıs

Volt Kıbrıs bu büyük ve önemli çabaya katılmak için burada. Volt Kıbrıs'ın kuruluşu, aktif vatandaşların ve siyasi örgütlerin ortak ilke ve değerlerine dayanan işbirliğinden kaynaklanmaktadır: Avrupalılık, iki toplumluluk ve modernleşme.

En büyük önceliğimiz Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin federal gelişimidir. Biz inanıyoruz ki yolsuzluk olgusu, ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların adaletsiz dağılımı, işlemeyen demokrasi ve yükselen milliyetçilik, ulusal sorunumuzun devam etmesiyle doğrudan bağlantılıdır.

Biz askerileşmeyi, silahlanmayı ve bölünmeyi sona erdirmeyi, devlet kurumlarında reformu ve şeffaflığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz ve en önemlisi, birleşik, demokratik ve güçlü bir Avrupa'da ülkemizin ve halkımızın birliğini hedefliyoruz.

Biz herkesin yeteneklerini ve potansiyellerini değerlendirmek için eşit fırsatlara sahip olduğu birleşik, federal bir Avrupa için çalışıyoruz. Demokratik bir şekilde birleşiyoruz ve tüm Avrupa vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda hareket eden güçlü, sorumlu ve şeffaf bir Avrupa hükümetinin koşullarını yaratmaya çalışıyoruz.

Biz Avrupa’yı reforme etmeye ve gerçek bir Avrupa Demokrasisi yaratmaya inanıyoruz. Yeni yasalar önerme ve tüm Avrupa vatandaşlarına karşı sorumlu olacak bir Avrupa Başbakanı seçme yetkisine sahip, daha güçlü bir Avrupa Parlamentosu hedefliyoruz.

Avrupa'yı, insani, sosyal, çevresel ve teknolojik gelişmede en yüksek standartların elde edildiği bir toplum haline getirecek şekilde şekillendirebileceğimize inanıyoruz.

Değişim zamanı geldi!

Hep birlikte 2024 yılında Avrupa Parlamentosu'nda kendi siyasi grubumuzu oluşturabiliriz. Volt, 2019 Avrupa seçimlerine ilk kez pan-Avrupa kampanyası ve pan-Avrupa seçim programıyla katıldı. Büyümeye devam ediyoruz!

Şu ana kadar 100'den fazla Volter bizi yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde temsil ediyor. Birleşik, demokratik, federal bir Avrupa fikrini destekleyerek örnek oluyoruz.

Bir fark yaratmamıza yardımcı olun!

Kendinizi Volt hareketi içerisinde görebiliyorsanız, ortak vizyonumuzu desteklemek isteyen yeni insanları her zaman memnuniyetle karşılarız. Daha fazla beklemeyin; bize katılın!

Daha iyi bir Avrupa için Vizyonumuz

Değişimi gerçekleştirmek için bize yardım edin!

Kendinizi Volt hareketine ait görüyor musunuz?

Ortak vizyonumuzu desteklemek isteyen herkesi aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Daha fazla beklemeyin, bizimle gelin!