Bağımsız Makamlar ve Hukukun Üstünlüğü

VIEWS

Volt Cyprus

11/4/20231 min oku

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, bağımsız devlet makamlarının (Başsavcı, Baş Murakıp, Merkez Bankası Başkanı ve bu makamların yardımcıları) Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı tarafından müştereken atanmasını öngörmektedir.

İki toplumun mutabakatını öngören bu gereklilik, aslında atanacak olan bu kişilerin gerekli olan en yüksek profesyonelliği ve ahlaki seviyesini güvenceye alması amaçlanıyordu. Fakat 1964 yılından bu yana “Zorunluluk Hukuku” gereği bu atamalar hiçbir denetime tabi olmaksızın sadece Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.

Volt, bu kontrolsüz yetkinin hukukun üstünlüğünü baltaladığına ve yetkinin verdiği gücün kötüye kullanılması ve yolsuzluk açısından ciddi bir risk oluşturduğuna inanıyor.

Kıbrıs sorununun çözümü yolunda ve sorunun nihai çözümüne kadar önerimiz:

⚖️ Başkan Yardımcısı’nın telafi edici kontrolünün yerine, herhangi bir atamanın Temsilciler Meclisi üyelerinin 2/3'ünün salt çoğunluğuyla onaylanması zorunluluğunu getirecek “Zorunluluk Hukuku’na” dayalı bir yasanın çıkarılması.

⚖️ Cumhuriyet Başsavcısı’nda yoğunlaştırılmış olan Denetleyici rolü ile yürütme erkinin Hukuk Danışmanlığı rolünün birbirinden ayrılması amacıyla Anayasa'nın 113. Maddesi’nde değişiklik yapılmasıdır.