Bir başka örtbasa hayır!

#SaveAkamas

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

4/3/20241 min oku

Akamas’taki çevre suçlarına ilişkin soruşturmalar tamamlanana kadar tüm idari işlemler derhal durdurulsun

Akamas’taki çevre suçunun sorumluluğuna ilişkin soruşturmanın tamamlanmasındaki gerekçesiz gecikmeden dolayı derin endişemizi belirtmek istiyoruz.

Birinci veya ikinci soruşturmanın bulguları hakkında ne Meclis’e ne de başka bir kuruma bilgi verilmeksizin, şu anda üçüncü soruşturma aşamasındayız.

Bu şeffaflıktan yoksun ve yersiz engelleme ciddi endişelere yol açmaktadır. Kasıtlı gecikmenin, sorumlulukları örtbas etme ve hesap verme sorumluluğundan kaçınma amaçlı olabileceği makul bir varsayımdır.

Yukarıda belirtilenler ışığında, her iki soruşturmanın bulguları hakkında Parlamentoyu ve kamuoyunu derhal bilgilendirmenin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu, gerekli tüm prosedürlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlayacaktır.

Ancak her şeyden önce, soruşturmaya dahil olan herhangi bir departmanda, terfiler de dahil olmak üzere her türlü idari işlemin, konu sonuçlanıp tam olarak açıklığa kavuşturuluncaya kadar askıya alınmasını talep ediyoruz.