Birleşik Kıbrıs

Çözüm ihtiyacı ve siyasi eşitlik

VIEWS

Volt Cyprus

11/2/20231 min oku

Çözüm ihtiyacı ve siyasi eşitlik

Kıbrıs sorunu, iki toplumlu bir çatışma olarak 60 yıllık ömrünü tamamlarken, 1974 yılından bu yana Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri, siyasi ve nüfus varlığı nedeniyle ciddi bir yüke maruz kalmıştır.

Volt olarak, ülkenin en büyük iki toplumu arasındaki ilişkiler uyumlaştırılmadıkça, bir bütün olarak Kıbrıs halkının geleceğinin belirsiz kalacağı anlayışındayız.

Çözülmemiş siyasi sorunları olan diğer bazı ülkelerde de gördüğümüz gibi, artan militarizasyon ve statükonun değişkenliği her an bir alevlenmeye yol açabilir.

Kötüleşen siyasi iklimi tersine çevirmenin ve kalıcı bölünmeye giden yolu engellemenin anahtarı, çözüm planının temel ilkelerini ve prensiplerini içeren BM kararlarına ve daha yakın zamanda şekillenen Guterres çerçevesine, hali hazırda üzerinde anlaşmaya varılan yakınlaşmalara ve tüm müzakere müktesebatına koşulsuz ve mutlak bağlılıktır.

Geleceğin Birleşik Kıbrıs'ın federal yapısının temel ilkesi olan siyasi eşitliğe saygı gösterilmelidir.

Kıbrıs sorununun çözümü hayati bir gerekliliktir. Ayni zamanda hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de her bir vatandaş için bir beka meselesi olduğundan, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması gelecek nesillere yönelik bir borçtur.

Her iki tarafı da tatmin edecek, endişelerine cevap verecek kapsamlı bir anlaşmaya varmak için iki toplumun siyasi liderliği arasında "Guterres Çerçevesi" (2017) temelinde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde yoğun bir müzakere yapılmasında ısrarcıyız.