İklim krizi

VIEWS

Volt Cyprus

11/3/20231 min oku

İklim krizi 21. yüzyılda karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri. Etkilerini hafifletmek için ciddi eylem ve büyük yatırımlar gerekli olacaktır.

Sanayimizi sürdürülebilir ve yenilenebilir üretime yönlendirmemiz gerekiyor.

Desteklediğimiz politikalar:

  • Karbon ve plastiğe vergi getirilmesi

  • Geri dönüştürülemeyen malzemelere ve tek kullanımlık ürünlere yönelik cezai politikalar

  • Kimseyi geride bırakmamak adına Avrupa Yeşil Anlaşması'na adil bir geçiş için Adil Geçiş Fonu'nun (TTM) güçlendirilmesi.

Arzuladığımız gelişmeler:

  • Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi
    Bu tasarruflar AB genelinde akıllı enerji ağlarını ve ulaşım sistemlerini finanse edebilir.

  • Sürdürülebilir toplu taşımaya geçiş

Sürdürülebilirlik evde başlar!

Bu nedenle eş zamanlı olarak: Şehirlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan toplumlarda mikro tarımsal üretimin geliştirilmesini destekliyoruz. Bu hem yerel ekonomilerin hem de biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi açısından çifte fayda sağlayacaktır.