İnsan Hakları Günü

PRESS

Volt Cyprus

12/9/20231 min oku

Bugün insanlık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor. 1948'de bugün, İkinci Dünya Savaşı felaketinin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni onayladı.

Bugün insanlığın, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya başka görüş, milli veya sosyal köken, mülkiyet veya statüsü ne olursa olsun, herkesin sadece ve sadece insan olduğu için sahip oldukları hakları ilan ettiği, dönüm noktası niteliğinde bir gün.

Nelson Mandela'nın belirttiği gibi, insanların insan haklarını inkar etmek, onların insanlığını sorgulamak demektir.

İnsan haklarının tanınması herhangi bir hükümetin veya bireyin insafında değildir.

İnsan olarak doğduğumuz için insan haklarına sahibiz.

Bugün, büyük bir evrensel değerler krizinin ortasında, dünyayı kana bulayan faşizmin ve Nazizmin savunucuları ve sempatizanları olan aşırı sağ güçler tarafından ırkçılık körüklenirken, Volt olarak bizler insan haklarının sarsılmaz destekçileri olarak buradayız ve tüm vatandaşlarımıza ve hükümetimize bu hakları her daim güçlü bir şekilde savunmaya çağırıyoruz.

Bu hakların ihlali karşısında sessiz kalmak, nefrete ve ırkçılığa tepki göstermemek kimseye, hiçbir devlete veya insanlığa hiçbir faydası olmamıştır!