Kouri'de Suç

#SaveKouris

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

12/14/20231 min oku

Denetim Servisi'nin yasa dışı balık yetiştiriciliği ve yasa dışı restoranlara yönelik soruşturması birçok kademede sorumsuzluğa işaret ediyor ve bize şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarından ne kadar uzak bir hayat sürdüğümüzü bir kez daha hatırlatıyor.

Volt olarak bu yasadışı hareketlerin sorumlularının yargılanmaları ve emsal teşkil edecek şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz.

Denetim Servisi, belirli projeler için devlet arazisinin kötüye kullanıldığını, çeşitli devlet kurum ve kuruluşları tarafından yasa dışı izinler verildiğini, ancak çevresel etki değerlendirmesinin bile yapılmadığını ortaya koyuyor. Devlet ve siyasi yetkililerin sorumluluklarına ek olarak, ihlal edenlerin çevreye verdikleri zararın telafi edilmesi için baskı yapılmasını talep ediyoruz.

Denetlenen kurum, bakanlık ve dairelerin listesi incelendiğinde, yolsuzlukların boyutlarını ve hukukun üstünlüğü kavramından ne kadar uzak olduğumuzu anlıyoruz. Volt olarak devletten talebimiz, tüm Kıbrıslıların devletini kişisel çıkarları için bir "mağazaya" dönüştüren yolsuzluğa artık sıfır tolerans göstermesidir. Değişim ve siyasi sorumluluk talep etmenin zamanı gelmiştir.

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı
Tarım Dairesi
Veterinerlik Hizmetleri
Su Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı
Limasol Kaymakamlığı
İnşaat ve Konut Dairesi
Tapu ve Kadastro Dairesi Başkanlığı
Turizm Alt Bakanlığı
Kıbrıs Tarımsal Ödemeler Organizasyonu