Natura 2000 bölgelerinin korunması

#SaveAkamas

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

12/8/20232 min oku

Son günlerde Akamas ile ilgili kamuoyunu meşgul eden konu, çevre örgütleriyle birlikte Akamas Milli Parkı Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nın hazırlık aşamalarından uygulanmasına kadar dile getirdiğimiz kaygı ve itirazların haklı olduğunun göstergesidir.

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı tarafından sivil toplumdan gelen baskı ve şikayetler üzerine başlatılan idari soruşturma sonuçları, Akamas'da olmaması gereken bir dizi ciddi ihmale dikkat çekti. Ne yazık ki, Akamas'taki inşaat çalışmalarının ilk aşamasına (yollarının iyileştirilmesi) ilişkin idari soruşturma, ne bizim, ne çevre kuruluşlarının ne de vatandaşların endişelerini gidermedi.

Özel Çevresel Değerlendirme’nin yasal bağlayıcılığı olan koşullarının ihlal edildiği, karayolu iyileştirme projelerinde bunlara uyulmadığı ve buna sebebiyet veren devletin ilgili departmanlarına sorumluluk yükleyen herhangi bir ifadenin raporda yer almadığı çok açıktır.

Özel Çevresel Değerlendirme üzerinde çalışan Ad-Hoc Komite'ye bilgi verilmeden inşaat planlarının hazırlanması, çalışmalar sırasında Çevre Müfettişi’nin bulunmaması, işlerin inşaat sözleşmesinde belirtildiği gibi kademeli olarak tamamlanmaması, Bakanlığın idari soruşturmasında tespit edilen çarpıklıklardan sadece birkaçıdır.

Böylesine hassas bir habitattaki tüm projeler özel değerlendirme raporlarında belirtilen tüm koşul ve kısıtlamalara uygun hale getirilmesi ve bunlara uyulması gerekirdi. Sonuç olarak, Avrupa'nın eşsiz yaşam alanlarından birine kalıcı ve geri döndürülemez çevresel zarar verilmiştir.

Ayrıca Meclis Çevre Komisyonu'nun son toplantılarında da işaret edildiği gibi, Denetim Servisi'nin müteahhitlerin olası çıkar çatışmalarına ilişkin bağımsız soruşturmasını Ocak ayı içinde yapması bekleniyor. İşbu konu, Volt Milletvekili Alexandra Attalides tarafından da bir dizi yazılı soruyla gündeme getirildi. Bu sorulardan bazıları için devlet dairelerinden alınan yanıtlar, devam eden soruşturmayı kolaylaştırmak amacıyla Denetim Servisi’ne iletilecektir.

Volt, Natura 2000 alanlarının korunmasının Avrupa'daki yasal yükümlülüğümüz olduğunu ve bu alanların Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yeterince korunmamasının devlete ve vatandaşa maliyet getirdiğini vurgulamak ister. Yürütüldüğünü gördüğümüz projeler, çevre suçuna katkıda bulunan kötü planlama ve aceleci kararların sonucudur. Ne yazık ki yolların keyfi olarak genişletilmesi, çevreye duyarlı zeminlerde moloz ve malzemelerin birikmesi, bu işler için uygun olmayan makinelerin kullanılması, geri dönüşü neredeyse imkansız olan bir çevre felaketine yol açmaktadır.

Bu nedenle, konuyu gündeme getiren çevre kuruluşlarının, doğal bitki örtüsü kaybının boyutunun derhal ve bağımsız bir şekilde kaydedilmesi, ihlal nedeniyle halihazırda meydana gelen çevresel zararın ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Özel Çevresel Değerlendirme şartlarının yanı sıra, Akamas Sürdürülebilir Kalkınma Planı'nın tamamen yeniden değerlendirilmesi ve tasarlanması taleplerini destekliyoruz.