Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

PRESSVIEWS

Volt Cyprus

2/11/20241 min oku

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi ve her yıl 11 Şubat'ta kutlanıyor. Bu gün, kadınların ve kız çocuklarının bilim ve teknoloji camiasında önemli bir rol oynadığının ve katılımlarının arttırılması gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır.

UNESCO'ya göre bugün dünya çapındaki araştırmacıların %30'undan azı kadındır. Bu nedenle kadınların ve kızların bilime evrensel ve eşit erişimini ve katılımını teşvik etmek önemlidir.

Volt:

✅ Sadece okul eğitimiyle değil, aynı zamanda çeşitli sivil toplum girişimleri aracılığıyla da S.T.E.A.M (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat ve Matematik) programlarının desteklenmesini

✅Her yaş için dijital teknoloji becerilerinin öğretimine erişilebilirliğin teşvik edilmesini savunur. 

Dijital ortamın etkisi göz önüne alındığında, çevrimiçi eğitim erken yaşlardan itibaren başlamalı ve ruh sağlığı ve sosyal refahı vurgulayarak yaşam boyu öğrenme ve mesleki eğitime doğru ilerlemelidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi yalnızca dünyanın ekonomik büyümesi açısından değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tümünde ilerleme sağlanması açısından da kritik önem taşıyor.