Πράσινη Μετάβαση

Ο κίνδυνος και η απειλή που θέτει η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητη. Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ότι η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος οδηγεί σε αποσταθεροποίηση των καιρικών προτύπων και στην κατάρρευση των οικοσυστημάτων. Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της προσαρμογής σε αυτές τις αρνητικές συνέπειες αυξάνεται εκθετικά με κάθε επιπλέον βαθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι ο μόνος δρόμος για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι η ταχεία και πλήρης εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, παρά αυτή τη σαφή πολιτική επιταγή, λείπουν ισχυρές και φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα σε πολλά μέτωπα, λόγω ισχυρά εδραιωμένων συμφερόντων που εργάζονται ενάντια στη μετάβαση.

To Volt έχει ταχθεί στον αγώνα για μετριασμό της κλιματικής κρίσης και στην προσπάθεια να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες που της αναλογούν. Μέσα από το πολιτικό του πρόγραμμα το Volt προτείνει δεκάδες πολιτικές που μπορούν να δώσουν νέα πνοή στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, όπως η υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων σε συνάρτηση με την συμφωνία του Παρισιού, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η απαλλαγή από επιζήμιες επιδοτήσεις, η διαφάνεια ως προς την βιωσιμότητα των προϊόντων και η ενδυνάμωση των καταναλωτών, η ολιστική κλιματική διοίκηση, στρατηγικές αρνητικών εκπομπών, η στήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεταφορών χαμηλών εκπομπών, η βελτίωση και η διασφάλιση ασφαλούς αγοράς ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες και τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα όπως και τα αειφόρα κτίρια και οικοδομές.

Οι προτάσεις μας επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών όσο το δυνατόν γρηγορότερα και υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση σε ένα περίπλοκο ζήτημα. Συνδυάζουν νέες παρεμβάσεις με συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν τους μεγαλύτερους τομείς εκπομπών, τις μεταφορές, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη βιομηχανία. Οι πολιτικές μας προστατεύουν και ενισχύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η πράσινη μετάβαση προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία για την οικονομία της ΕΕ, καθώς μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μπορούμε να τονώσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να κατατάξουμε την ΕΕ ως παγκόσμιο ηγέτη στις πράσινες τεχνολογίες και την πολιτική για το κλίμα.