Καινοτομία

Η καινοτομία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων στρατηγικών τόσο των εταιρειών όσο και των κυβερνήσεων στην Κύπρο αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες. το κυπριακό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει την καινοτομία.

Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ιδεών και γνώσης στην κυπριακή οικονομία είναι υψίστης σημασίας για να αναζωογονηθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Για να επιτευχθεί αυτό, το Volt μεταξύ άλλων, προτείνει:

  • Διευκόλυνση και βελτίωση της ροής πληροφοριών και γνώσεων από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον ιδιωτικό τομέα.

  • Δημιουργία και υποστήριξη συνδεδεμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων και κόμβων καινοτομίας

  • Στήριξη προσπαθειών στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, δημόσιου και δωρεάν WiFi και δημόσια cloud.

  • Δημιουργία συνδεδεμένων ινστιτούτων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα.

  • Υποστήριξη και χρηματοδότηση πανευρωπαϊκής έρευνας σε βασικούς τομείς.

  • Διευκόλυνση απόκτησης βίζας εμπειρογνώμονα.

  • Προτεραιότητα στις βελτιώσεις στην ψηφιακή υποδομή και καθορισμός προτύπων για τα ανοιχτά δεδομένα, για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του ιδιωτικού τομέα και του κοινού.

  • Μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των νόμων για τις πατέντες.

  • Προώθηση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας τεχνητής νοημοσύνης.