Κατάλογος Ιδιωτικών Εισφορών άνω των 500 ευρώ για το έτος 2023

Volt Cyprus Treasury

6/28/20241 λεπτά ανάγνωσης

  • Νέο Κύμα - Η Άλλη Κύπρος: €2.000

  • Volt Europa AISBL: €2.537,08

  • Βάσος Οικονόμου: €600