Εργασιακά Δικαιώματα

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έχει μεταμορφώσει σημαντικά το εργασιακό τοπίο. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας, οι νέου τύπου εργασιακές σχέσεις και η άνιση ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δημιουργήσει σειρά σύγχρονων εργασιακών ζητημάτων, όπως η άνιση κατανομή των κερδών ανάπτυξης, εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων και μοντέρνες μορφές εκμεταλλευσης. Αυτές οι ανισότητες υπονομεύουν την ευημερία των εργαζομένων και εμποδίζουν τη δημιουργία ενός συνεκτικού κοινωνικού ιστού. Η καταφανής απουσία επαρκών ευρωπαϊκών μηχανισμών κοινωνικής συνοχής επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, αποτρέποντας τη συγκέντρωση πόρων και προσπαθειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Κατά συνέπεια, η φτώχεια συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά ποσοστά, αμαυρώνοντας τη φήμη της ΕΕ ως προπύργιο ευημερίας και ισότητας.

Για αυτά τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούνται σύγχρονες λύσεις. Στη βάση του πολιτικού του προγράμματος, το Volt, ανάμεσα σε άλλα προτείνει:

  • Εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής μέριμνας με την εξασφάλιση καθολικής φροντίδας παιδιών, κοινής γονικής μέριμνας άδειας και μεταβιβάσιμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

  • Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε πλατφόρμες (gig workers) και των αυτοεργοδοτούμενων, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να τους προστατεύουν είτε με τον ίδιο τρόπο όπως τα άτομα με πλήρη απασχόληση είτε να δημιουργήσουν παρόμοια προστασία όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τα ανεργιακά επιδόματα και τη συνταξιοδότηση.

  • Δικαίωμα στην εξ αποστάσεως εργασία. Υποχρέωση των εργοδοτών να αποδεχτούν το αίτημα των εργαζομένων για εργασία εξ αποστάσεως, εκτός εάν μπορεί να παρασχεθεί εύλογος και δίκαιος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί.

  • Σύγχρονη εκπαίδευση που θα εισάγει την επιχειρηματικότητα, τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες στα σχολεία.

  • Δημοκρατία στους χώρους εργασίας με την απαίτηση για συμμετοχή εργαζομένων στα συμβούλια μεγάλων εταιριών, την προώθηση της οργάνωσης σε συντεχνίες και την στήριξη συνεργατικών πρωτοβουλιών.

Οι πολιτικές του Volt στοχεύουν στην δημιουργία ενός εξαιρετικά παραγωγικού, δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες Η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι πράσινες τεχνολογίες θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα της εργασίας, με αποτέλεσμα νέους τύπους θέσεων εργασίας, υψηλότερους μισθούς και μειωμένες ώρες εργασίας. Η διασφάλιση ότι οι πολίτες της ΕΕ διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εκπαίδευση για αυτές τις τεχνολογίες θα βοηθήσει στην υιοθέτησή τους προς όφελος των εργαζομένων. Η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό της αγοράς εργασίας και τα ισχυρά δικαιώματα των εργαζομένων θα εγγυηθούν δίκαιους μισθούς και συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, εναρμονίζοντας τα πρότυπα σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπλοκ.